Privatumo politikoje aprašoma, kokią informaciją renkame, naudojame.

Užsakant prekes nėra būtina registracija, tačiau turite pateikti visus prekės pristatymui reikalingus asmenins duomenis: vardą, pavardę, elektroninį paštą, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį, pristatymo būdą ir pan.

Registracijoje pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik Evii.lt ir jo partnerių, teikiančių paslaugas, susijusias su prekių užsakymu, pirkimu ir pristatymu.

Jei Jūs užsiregistravote, tai nesuteikia teisės naudoti Jūsų elektroninį paštą, telefono numerį, adresą ar kitus asmeninius duomenis rinkodaros tikslais, išskyrus tuos atvejus, kai Jūs pats pažymite, jog tokią informaciją norite gauti.

Jūs patvirtinate, kad suteikiate Evii.lt teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti bet kokiu Lietuvos Respublikos teisės aktų neuždraustu būdu visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Jūs tiesiogiai ar netiesiogiai pateikiate Evii.lt lankydamasis e.parduotuvėje ir naudodamasis Paslaugomis, šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

Evii.lt įsipareigoja informacijos apie Jus neatskleisti tretiesiems asmenims, išskyrus mūsų partnerius, teikiančius su Jūsų užsakymo pateikimu ar vykdymu susijusias, paslaugas. Tretiesiems asmenims Jūsų asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.

Vykdydami užsakymą Jūs patvirtinate, jog esate pilnametis ir turite teisę pirkti e.parduotuvėje.

Evii.lt turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Jūsų galimybę naudotis e.parduotuvės paslaugomis. Taip pat turi teisę nutraukti e.parduotuvės veiklą apie tai neinformavęs Jūsų.