Visa reikiama pagalba
Telefonu: +370 614 27969 

Taisyklės ir Sąlygos

Siekdami užtikrinti Jūsų ir savo teisių ir teisėtų interesų apsaugą, o taip pat norėdami, kad Jūs jaustumėtės kiek įmanoma labiau užtikrintai ir saugiai naudodamiesi internetine parduotuve „eviishop.lt", prašome įdėmiai perskaityti žemiau esančias taisykles (toliau - Taisyklės), kurios laikytinos sutartimi, sudaroma tarp „eviishop.lt" administratoriaus ir Jūsų. Primename, jog norėdami naudotis internetine parduotuve „eviishop.lt", Jūs privalote ne tik perskaityti žemiau išdėstytas Taisykles, bet ir sutikti su jų turiniu bei laikytis šių Taisyklių. Paspausdami mygtuką "Sutinku su taisyklėmis" Jūs patvirtinate, kad įdėmiai perskaitėte visas Taisykles, supratote jų turinį, be jokių išlygų sutinkate su visomis jose išdėstytomis sąlygomis ir įsipareigojate jų laikytis.

 

Bendrosios nuostatos

 
Šios "Pirkimo taisyklės" (toliau - Taisyklės) - juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Kliento (toliau - "Jūs, Jūsų, Jums, Jus") ir pardavėjo „evii.lt“ (toliau - " evii.lt“ mūsų, mums, mumis, mes") tarpusavio teises, pareigas bei atsakomybę Jums įsigyjant prekes „evii.lt“ interneto parduotuvėje (toliau - e. parduotuvė).
SVARBU! Užsakydami prekes e. parduotuvėje, Jūs sutinkate su visomis šių Taisyklių sąlygomis ir įsipareigojate jų laikytis.
Šios taisyklės laikomos sutartimi, sudaroma tarp Jūsų ir internetinės parduotuvės „evii.lt". Jos sudaromos norint užtikrinti Kliento ir „evii.lt“ teises, nustatyti abiejų šalių pareigas ir atsakomybes.
Jūs pirkimo metu pažymėję varnele laukelį "Aš sutinku su Taisyklėmis" ir paspaudę mygtuką „Tęsti" patvirtinate, kad įdėmiai perskaitėte visas Taisykles, supratote jų turinį ir be jokių išlygų sutinkate su visomis Taisyklėse išdėstytomis nuostatomis ir įsipareigojate jų laikytis. Jei Jūs nesutinkate besąlygiškai ir neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Jūs neturite teisės naudotis jokiomis Parduotuvės Paslaugomis.
„evii.lt“ atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Jūs, neatsižvelgdamas į Jums teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažinote su Parduotuvės Taisyklėmis, nors Jums tokia galimybė buvo suteikta.
„evii.lt turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti šias Taisykles. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Parduotuvėje. Jei Jūs po Taisyklių pakeitimų paskelbimo bet kokiu būdu naudojatės Paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su visais Taisyklių pakeitimais. Jums taikomos tos Taisyklės, kurios galioja pirkimo momentu.
 
1. Jūsų teisės ir pareigos
Galite pasirinkti ir užsisakyti bet kurią prekę iš e.parduotuvėje pateikiamų prekių.
Naudodamiesi e.parduotuvės paslaugomis, sutinkate su šiomis pirkimo - pardavimo sutarties taisyklėmis ir privalote jų laikytis.
Atsakote už užsakymo formoje pateiktų duomenų išsamumą ir teisingumą.
Atsakote už visus veiksmus, atliktus naudojantis e. parduotuve.
Privalote priimti užsakytas prekes. Jei Jūs, be svarbių priežasčių atsisakote priimti prekes, Jūs privalote padengti prekių pristatymo išlaidas.
„evii.lt“ neatsako už jokius trečiųjų asmenų veiksmus, kai tokie asmenys, pasinaudoję Jūsų bankininkystės sistema, sudaro pirkimo - pardavimo sutartis pasinaudodami e.parduotuvės paslaugomis.
Jeigu pasikeičia užsakymo formoje pateikti duomenys, jūs privalote nedelsdami mus informuoti.
Naudotis e.parduotuvės paslaugomis turi teisę:
•    veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;
•    nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;
•    juridiniai asmenys;
•    visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
 
 2. „evii.lt“ teisės ir pareigos
Esant pagrįstoms aplinkybėms, bet kuriuo metu ir neįspėjus Jūsų laikinai sustabdyti arba nutraukti e. parduotuvės veikimą.
Savo iniciatyva vienašališkai iš dalies arba visiškai pakeisti šios sutarties sąlygas, e.parduotuvės veikimo sąlygas.
Susidarius nenumatytoms aplinkybėms, negalėdami Jums pristatyti Jūsų užsakytos prekės, įsipareigojame Jums pasiūlyti analogišką prekę. Jums atsisakius priimti prekės analogą, sumokėtus pinigus grąžinsime, jeigu Jūs padarėte išankstinį apmokėjimą.


 3. Privatumo politika
Užsakant prekes nėra būtina registracija, tačiau turite pateikti visus prekės pristatymui reikalingus asmeninius Jūsų duomenis: vardą, pavardę, elektroninį paštą, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį, pristatymo būdą ir pan.
Registracijoje pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik „eviishop.lt“ ir jo partnerių, teikiančių paslaugas, susijusias su prekių užsakymu, pirkimu ir pristatymu.
Jei Jūs užsiregistravote, tai nesuteikia teisės naudoti Jūsų elektroninį paštą, telefono numerį, adresą ar kitus asmeninius duomenis rinkodaros tikslais, išskyrus tuos atvejus, kai Jūs pats pažymite, jog tokią informaciją norite gauti.
Jūs patvirtinate, kad suteikiate „evii.lt“ teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti bet kokiu Lietuvos Respublikos teisės aktų neuždraustu būdu visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Jūs tiesiogiai ar netiesiogiai pateikiate „evii.lt“ lankydamasis e.parduotuvėje ir naudodamasis Paslaugomis, šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis ir tvarka.
„evii.lt“ įsipareigoja informacijos apie Jus neatskleisti tretiesiems asmenims, išskyrus mūsų partnerius, teikiančius su Jūsų užsakymo pateikimu ar vykdymu susijusias, paslaugas. Tretiesiems asmenims Jūsų asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.
Vykdydami užsakymą Jūs patvirtinate, jog esate pilnametis ir turite teisę pirkti e.parduotuvėje.
„evii.lt“ turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Jūsų galimybę naudotis e.parduotuvės Paslaugomis. Taip pat turi teisę nutraukti e.parduotuvės veiklą apie tai neinformavęs Jūsų.
 
4. Prekės ir jų kainos
Prekių aprašymas yra pateikiamas prie kiekvienos prekės, pateikta prekių nuotrauka gali šiek tiek skirtis nuo realybės. evii.lt prekių aprašyme pateikia tokią informaciją, kurią nurodo gamintojas ir neatsako už jos netikslumą. Taip pat, evii.lt neatsako dėl prekės atspalvių, formos ar papildomų prekės detalių, kurių galbūt nėra nuotraukoje. Prekės spalva, forma ar kiti parametrai gali skirtis dėl naudojamo monitoriaus ypatybių ir (ar) nustatymų, fotografavimo ypatybių ir panašiai, todėl pateikta prekės nuotrauka gali nesutapti su realia preke.
Prekių viešas pateikimas neįpareigoja „evii.lt“ parduoti prekes.
„evii.lt“ pasilieka teisę bet kuriuo momentu keisti prekių pasiūlą.
Konkrečių prekių kainos pateiktos eurais ir nurodytos ties kiekvienos prekės aprašymu. „evii.lt“ įsipareigoja prekes parduoti už užsakymo momentu galiojančias ir užsakymu patvirtintas kainas.
Į prekės kainą yra įskaičiuotas šiuo metu Lietuvos Respublikos įstatymais numatytas pridėtinės vertės mokestis (PVM).
Į prekės kainą nėra įskaičiuojamas pristatymo mokestis. Užsisakę prekes į bet kurią vietą papildomai turėsite sumokėti priklausomai nuo pasirinkto pristatymo būdo. Pristatymo mokestis pervedamas kartu atsiskaitant už prekes.  
 
5. Atsiskaitymas už prekes
Atsiskaitymams už e.parduotuvėje įsigyjamas prekes naudojama el. bankininkysė.
SVARBU! Mes niekada neprašysime Jūsų mokėjimo duomenų. Mes matome tik rezultatą - mokėtoją ir mokėtiną sumą. Taip pat mes nekaupiame ir neapdorojame Jūsų mokėjimo informacijos.
Visų pirkinių apmokėjimas vykdomas banko pavedimu. Patvirtinę užsakymą, informaciją apie apmokėjimą išsiųsime Jums elektroniniu paštu.
Jūsų užsakymas saugomas 3 dienas, jei per šį terminą Jūs neapmokate užsakymo, užsakymas automatiškai atšaukiamas.


6. Prekių pristatymas
Mūsų prekės pristatomos pašto/kurjerio (ir kitomis alternatyviais jūsų pasrinktais pristatymo būdais) pagalba.
Gavę Jūsų užsakymą, mes, jį iš karto apdorojame. Užsakytas prekes Jūs gausite per 2-5 darbo dienas. Vidutiniškai prekes Jūs gausite per 3 darbo dienas nuo užsakymo priėmimo ir apmokėjimo dienos. Jūs sutinkate, jog išimties tvarka pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. „eviishop.lt“, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Jums pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę. Jums atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Jums sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas.
„evii.lt“ neatsako už Jūsų užsakytos prekės nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių „evii.lt“ negalėjo kontroliuoti ir užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.
„evii.lt“ visais atvejais atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Jums nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Jūsų kaltės arba nuo Jums priklausančių aplinkybių. Kurjeris neturėjęs galimybių pristatyti prekių Jums dėl Jūsų kaltės arba nuo Jums priklausančių aplinkybių, papildomai derina Jums tinkamą naują pristatymo laiką. Pakartotinis pristatymas apmokestinamas antrą kartą ir atliekamas ne daugiau kaip du kartus. Kitu atveju, Jums du kartus nepriėmus prekių, prekės grąžinamos „evii.lt“, o pinigai už prekes negrąžinami.
„evii.lt“ arba „evii.lt“ įgaliotas atstovas neatsako ir netikrina ar prekes atsiima būtent užsakyme paminėtas asmuo. Tai Jūsų atsakomybė. Jūs sutinkate, kad Jūsų užsakyme nurodytu adresu pristačius prekę ir prekę priėmusiam asmeniui pasirašius prekių priėmimo važtaraštyje laikoma, jog prekė yra perduota Jums.
Prekių pristatymo metu Jūs kartu su prekes pristačiusiu asmeniu privalote patikrinti siuntos būklę, ar siuntos pakuotė nėra sušlapusi, suplėšyta ar kitokiu būdu išoriškai pažeista. Pastebėję siuntos pažeidimą, Jūs privalote Kurjerio patektame siuntos pristatymo važtaraštyje nurodyti pastebėtus trūkumus. Pasirašius važtaraštyje be pastabų, laikoma, kad siunta perduota nepažeista ir Jūs neturite teisės reikšti jokių pretenzijų dėl prekių pažeidimų, o „evii.lt“ atleidžiamas nuo bet kokios dėl to kylančios atsakomybės.
Pastebėję, jog prekės neatitinka užsakymo, įsipareigojate nedelsiant susisiekti su „evii.lt“ telefonu +370 654 34968 arba el.paštu info@evii.lt. „evii.lt“ įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl mūsų ar mūsų vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės.
 
7. Prekių grąžinimas
Įsigytų daiktų grąžinimas galimas vadovaujantis 2001 m. birželio 29d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”. Grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
•    Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
•    Grąžinama prekė privalo būti pilnai sukomplektuota;
•    Grąžinama prekė negali būti naudota, negali būti nuplėšta prekės etiketė;
•    Grąžinama prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta ir būti nepraradusi prekinės išvaizdos (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
•    Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas).
Nesilaikant išvardintų sąlygų mes pasiliekame teisę daikto grąžinimui nepriimti.
Jei prekė yra grąžinama ne dėl prekės kokybės, prekes Jūs privalote grąžinti savo transportu.
Jūs turite teisę grąžinti tas nusipirktas ir Jums netikusias, ar nepatikusias prekes, kurių grąžinimo galimybė yra imperatyviai nustatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Tokias prekes ne vėliau, nei per 7 dienas nuo prekės pristatymo dienos Jūs galite grąžinti per prekes pristatantį kurjerį, prieš tai telefonu (+370 654 34968) arba el.paštu (info@eviishop.lt) informavus mus. Tokiu atveju Jums grąžinama visa už grąžintas prekes sumokėta jų kaina. Jums negrąžinamos ir nekompensuojamos prekės pristatymo išlaidos, jei prekės Jums buvo pristatytos nemokamai, bus išskaičiuotas ir prekių pristatymo mokestis (3.50 Eur). Norint nepatikusią prekę pakeisti kita, nemokamo pristatymo sąlyga nebegalioja.
Tuo atveju, kai prekė grąžinama prekei nesant brokuotai, be priežasties, Jums tiesiog atsisakius prekės, pasinaudojant pirkėjo teise atsisakyti pirkimo - pardavimo sutarties per 14 darbo dienų nuo prekės pristatymo, prekių grąžinimo išlaidos tenka Jums.
Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, brokuota prekė, „eviishop.lt“ įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis prekėmis arba, Jūsų pageidavimu, grąžinti už prekę(es) sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas, nuo tos dienos, kai Jūs gražinate prekes atgal. Tuo atveju, kai „evii.lt“ neturi analogiškų prekių, mes grąžiname Jums  už prekę(es) sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas, nuo tos dienos, kai Jūs gražinate prekes atgal.
Grąžinamos prekės privalo būti pilnai sukomplektuotos ir negali būti naudotos. Prekės turi būti grąžinamos toje pakuotėje, kurioje jos buvo pristatytos. Už pilną prekės sukomplektavimą ir supakavimą atsakote Jūs. Grąžinamos prekės turi būti nesugadintos ir tvarkingos. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga ir/arba netinkamai supakuota, „evii.lt“ turi teisę nepriimti grąžinamos prekės ir negrąžinti už grąžinamą prekę Jūsų sumokėtų pinigų.
Už prekes, kurios grąžinamos laikantis šiame Taisyklių 7 straipsnyje numatytų sąlygų, Jūsų sumokėti pinigai yra grąžinami ne vėliau nei per 5 darbo dienas nuo Jūsų grąžinamų prekių pristatymo „evii.lt“ dienos.
Jūs negalite grąžinti tokių prekių, kurių grąžinimo galimybės nenustato Lietuvos Respublikos teisės aktai.
Negrąžinamos prekės
Daiktų keitimo ir grąžinimo taisyklės (Valstybės Žinios, 2001.07.07, Nr.: 58, Publ. Nr.: 2105) nustato prekes, kurių atžvilgiu Klientas neturi teisės reikšti reikalavimus jas grąžinti ar pakeisti teisės). Vadovaujantis 2001m. birželio 29d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr.217 "Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo" pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktą prekę analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus dėl šių taisyklių 14 punkte nurodytų priežasčių NETENKINAMAS įsigijus tokias prekes:

a) parfumerijos, kosmetikos ir tualetiniai preparatai,
b) kūdikių drabužėliai,
c) siūti vyriški, berniukų, moteriški ar mergaičių apatiniai marškiniai, naktiniai marškiniai, pižamos ir panašūs dirbiniai,
d) liemenėlės, korsetai ir panašūs dirbiniai,
e) spausdintos knygos, reprodukcijos ir kiti poligrafijos pramonės dirbiniai,
f) pėdkelnės, kojinės, puskojinės ir kiti panašūs dirbiniai,
g) žaislai, žaidimai, išsk

yrus sporto ir meškeriojimo reikmenis.
Nekeičiami ir negrąžinami pagal individualius išmatavimus siūti rūbai.
 
8. Taikytina teisė
 
Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
 
Baigiamosios nuostatos
 
„evii.lt“ pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šių taisyklių sąlygas ir kitus su sąlygomis susijusius dokumentus, apie tai Jus informuodamas e.parduotuvėje. Sąlygų papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami e.parduotuvės sistemoje.
Jei e.parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklalapius, „evii.lt“ neatsakinga už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklalapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
Jeigu Jūs nesutinkate su nauja taisyklių sąlygų redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Jūs turite teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis e.parduotuvės paslaugomis.
Jei po taisyklių sąlygų pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės e.parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja Taisyklių redakcija, daliniais pakeitimais ar papildymais.
Šioms taisyklių sąlygoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi kilę ginčytini klausimai sprendžiami tarpusavio susitarimu. Susitarimo nepasiekus - Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.